Entradas Mora y Cristiana

Ha arribat el moment, tambors que anuncien sons tribals de les huestes Mores, cornetes i tambors que anuncien les tropes Cristianes, la nostra bandera espera… Es produeix en els festers el que mai s’ha sabut explicar, il·lusió pels nervis, alegria per emoció, cadascú busca el seu lloc, sonen els primers acords i la Bandera de l’associació comença a caminar i ara és quan tot l’esforç, preparació i un any de treball, es fa realitat.